highlight vietnam vs nepal

highlight vietnam vs nepal – highlight vietnam vs nepal

1) Olympic Palestine (áo trắng, bảng A): Đấu hai trận, 4 điểm hiệu số +1. 2) Olympic Trung Quốc, bảng C: Đấu 1 trận, 3 điểm hiệu số +6.

3) Olympic Indonesia, bảng A: Đấu 1 trận, 3 điểm hiệu số +4. Đồng hạng 4) Olympic Việt Nam, bảng D: Đấu 1 trận, 3 điểm hiệu số +3. Đồng hạng 4) Olympic Uzbekistan (áo trắng), bảng B: Đấu 1 trận, 3 điểm hiệu số +3.

5) Olympic Hong Kong (Trung Quốc), bảng A: Đấu 1 trận, 3 điểm hiệu số +2. Đồng hạng 6) Olympic Syria, bảng C: Đấu 1 trận, 3 điểm hiệu số +1. Đồng hạng 6) Olympic Nhật Bản, bảng D: Đấu 1 trận, 3 điểm, hiệu số +1.

Xem thêm:  clb slovacko
+100k
+50k
+120k
+1M
+75k
$