cầu thủ xuân trường

cầu thủ xuân trường – cầu thủ xuân trường

10. Quế Ngọc Hải (1m76)

9. Nguyễn Tuấn Mạnh (1m77)

8. Lương Xuân Trường (1m78)

7. Đỗ Duy Mạnh (1m80)

6. Nguyễn Anh Đức (1m82)

5. Bùi Tiến Dũng (1m81)

Đồng hạng 3. Nguyễn Tiến Linh (1m83)

Đồng hạng 3. Lục Xuân Hưng (1m83)

2. Đoàn Văn Hậu (1m85)

1. Đặng Văn Lâm (1m88)

Xem thêm:  mu - cska moscow
+100k
+50k
+120k
+1M
+75k
$